یکشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۸

چگینی:

در مدیریت هزینه ها اولویت بندی رعایت شود

با توجه به شرایط رکود اقتصادی باید هزینه ها در شهرداری قزوین مدیریت و با اولویت بندی انجام شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین؛ ولی چگینی رییس کمیسیون مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین، در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد طی سخنانی با تاکید بر این مطلب گفت: لوایح و درخواستهای سازمان ها و نهادها مبنی بر مساعدت مالی بایستی با دقت نظر بیشتری بررسی شود چرا که در حال حاضر بسیاری از موضوعات مالی در شهرداری قزوین برای پرسنل مغفول مانده و انجام نشده و جایز نیست که اعتبار به موارد دیگر اختصاص یابد.

وی افزود: در حال حاضر شهرداری قزوین در بخش بیمه تکمیلی هفت میلیارد تومان به شرکت بیمه گر بدهکار است و یا اینکه هنوز معوقات افزایش حقوق فروردین ماه پرسنل واریز نشده است.

به گفته این عضو شورای اسلامی شهر قزوین، بایستی در هزینه کرد اعتبار مدیریت و اولویت بندی شود تا دچار مشکل نشویم.
 

/پایان پیام/

تصاویر مرتبط