یکشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

چگینی،

از ظرفیت تخصصی مرکز پژوهشهای شورا و شهرداری قزوین استفاده شود

باید از ظرفیتهای تخصصی و کارشناسی مرکز پژوهشهای شورا و شهرداری قزوین در پیشبرد اهداف و خدمات استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، ولی چگینی رییس کمیسیون مالی برنامه ریزی و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری قزوین برگزار شد طی سخنانی با بیان این مطلب اظهار کرد: همه ما از اهمیت و نقش مرکز پژوهش های شورا و شهرداری قزوین در کارشناسی شدن فرآیندها آگاه هستیم اما آن گونه که باید به این مرکز توجهی نمی شود.

وی افزود: این مرکز می تواند مکمل خوبی برای کار شورا باشد و در کارشناسی وتخصصی شدن امور راهگشای بسیاری از اقدامات مجموعه مدیریت شهری باشد.

چگینی خاطرنشان کرد: بایستی به این مرکز رسمیت بخشیم و در این راستا پیشنهاد می شود تا مرکز پژوهش در چارت سازمانی شهرداری و یا شورای اسلامی شهر قزوین قرار گیرد.

 

پایان پیام/

تصاویر مرتبط