ضرورت اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در شهر قزوین

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا با هدف ارتقای فرهنگ زیست محیطی در شهروندان و کاهش تولید پسماند می‌تواند تاثیر مطلوبی بر چرخه بازیافت و حفظ محیط زیست داشته باشد و ضرورت دارد تا شهرداری قزوین در این...

برای مشارکت شهروندان در تفکیک زباله از مبداء بسته های تشویقی ارایه شود

بایستی ساز و کاری در شهرداری قزوین تدوین شود تا شهروندانی که پسماندهای خود را در مبدا تفکیک کرده و آن را تحویل متولیان می دهند از بخشودگی صد در صدی عوارض پسماند سالیانه برخوردار شوند.

مدیریت پسماند در شهرداری قزوین هوشمند سازی شود

تکنولوژی‌های هوشمند می‌توانند تمام جوانب زندگی شهری را بهبود بخشند و مدیریت پسماند نیز از این امر مستثنی نیست، لذا ضرورت دارد تا در راستای هوشمند سازی مدیریت پسماند در شهرداری قزوین اقداماتی صورت...

تعرفه پسماند شهروندان به صورت دوره ای دریافت شود

به منظور رفاه حال شهروندان، شهرداری قزوین قبوض عوارض خدمات پسماند و نوسازی را به صورت دوره ای و هر چند ماه یکبار توزیع و از شهروندان دریافت نماید.

مصوبه- توافق شهرداری با خانم قافله باشی و آقای اسمعیلی 1401/2/6 مصوبه 27

توافق شهرداری با خانم قافله باشی و آقای اسمعیلی 1402/6 توافق شهرداری با خانم قافله باشی و آقای اسمعیلی 1402/6 ...

مصوبه- اجاره بهاء کیوسکها و برخی مستغلات تجاری شهرداری 1401/2/6-مصوبه 28

اجاره بهاء کیوسکها و برخی مستغلات تجاری شهرداری 1401/2/6- اجاره بهاء کیوسکها و برخی مستغلات تجاری شهرداری 1401/2/6- ...

مصوبه- واگذاری 4 قطعه زمین جهت پرداخت مطالبات سازمان همیاری 1401/1/30 مصوبه 17

واگذاری 4 قطعه زمین جهت پرداخت مطالبات سازمان همیاری 1401/1/30 واگذاری 4 قطعه زمین جهت پرداخت مطالبات سازمان همیاری...