گلایه علی فرمانی از وضعیت آسفالت خیابانها و معابر قزوین

رییس شورای اسلامی شهر قزوین از وضعیت نامناسب آسفالت خیابانها و معابر شهر قزوین ابراز گلایه کرد و خواستار توجه وپیگیری مدیریت شهری نسبت به این موضوع شد.

مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت هزینه روبنایی از قطعات شهرک اندیشه 1403/3/29-مصوبه 121

نحوه محاسبه و دریافت هزینه روبنایی از قطعات شهرک اندیشه 1403/3/29 نحوه محاسبه و دریافت هزینه روبنایی از قطعات شهرک...