یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۰

مظفری:

نگهداری فضای سبز قزوین با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: با توجه به آگهی مناقصه عمومی، عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز در سال 98 و 99 با مشارکت بخش خصوصی و نظارت عالی کارشناسان سازمان انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری با اشاره به درج فراخوان شناسایی پیمانکاران فضای سبز در روزنامه های سراسری و محلی افزود: شرکت های پیمانکاری واجد شرایط تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 17 آذرماه فرصت دارند تا جهت دریافت اسناد و مدارک مربوط به مناقصه و تسلیم پیشنهادات، به دبیرخانه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین مراجعه کنند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بیان کرد: نظارت عالیه بر عملکرد این پیمانکاران بر عهده کارشناسان ناظر سازمان است که به صورت بازدید های میدانی و روزانه انجام می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: اقدامات نظارتی به منظور حفظ کیفیت فضای سبز و جلوگیری از کمترین خسارت و آسیب به فضای سبز شهری انجام می شود و کارشناسان ناظر سازمان طبق دفترچه پیمان، وظیفه نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران را بر عهده دارند.  

انتهای پیام.

تصاویر مرتبط