چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

مظفری:

بازیگاه بوستان لاله بازسازی و تجهیز شد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: به منظور ارتقای سطح کیفی بازیگاه بوستان ها، وسایل بازی بوستان لاله، بازسازی و نوسازی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری افزود: تهیه و نصب 4 عدد صندلی تاب با حفاظ، تهیه و تعویض یک دستگاه سرسره پیچ و تهیه و نصب آلاکلنگ از جمله قطعات تعویض شده در این بازیگاه است.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین اظهار داشت: در برنامه بازسازی بازیگاه بوستان ها ضمن رفع نواقصی موجود، نقاط ایجاد خطر ایمن سازی می شوند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط