پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱

مظفری:

پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده 7 بررسی شد

محمدصادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: در جلسات کمیسیون ماده 7، وضعیت پرونده املاک ارجاعی، در دو بخش باغ بودن یا نبودن و وضعیت درختان در تمامی املاک به دقت مورد بررسی قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قزوین؛ مظفری با اشاره به بررسی 41 پرونده در این جلسات افزود: کمیسیون ماده ۷،  توجه ویژه ای به حفظ درختان و فضای سبز در املاک غیر باغ نیز دارد و به نوعی مسئول حفظ درختان و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای حفظ فضای سبز در املاک غیرباغ است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز یادآور شد: تخریب فضای سبز آثار نامطلوبی برای شهرها و آلودگی هوا دارد، از این رو بر اساس معیارهای قانونی، روند بررسی و تشخیص املاک از نظر باغ بودن یا نبودن در جلسات این کمیسیون انجام می شود.

انتهای پیام.

تصاویر مرتبط